Hotel in Oostende – 5 hoteltips aan de Belgische Kust

Hotel in Oostende – 5 hoteltips aan de Belgische Kust

O, wat hou ik ervan om te ontsnappen naar en te ontspannen aan de Belgische kust. Een vleugje nostalgie aan het strand waar ik vroeger vaak kwam in combinatie met alle geneugten die Belgie te bieden heeft. Zo spendeer ik regelmatig een weekendje weg in Oostende en...

Hotel in Oostende – 5 hoteltips aan de Belgische Kust

Hotel in Oostende – 5 hoteltips aan de Belgische Kust

O, wat hou ik ervan om te ontsnappen naar en te ontspannen aan de Belgische kust. Een vleugje nostalgie aan het strand waar ik vroeger vaak kwam in combinatie met alle geneugten die Belgie te bieden heeft. Zo spendeer ik regelmatig een weekendje weg in Oostende en...

Tips musea Brugge & highlights van triënnale Brugge 2024

Tips musea Brugge & highlights van triënnale Brugge 2024

Op een inspirerende stedentrip naar Brugge, ontdek de musea in Brugge en onze persoonlijke highlights van de Triënnale Brugge. Ook lees je in dit blog een tip voor de niet te missen expositie Rebel Garden. Musea Brugge - 11 musea - 1 card Wist je dat je met de...

Tips musea Brugge & highlights van triënnale Brugge 2024

Tips musea Brugge & highlights van triënnale Brugge 2024

Op een inspirerende stedentrip naar Brugge, ontdek de musea in Brugge en onze persoonlijke highlights van de Triënnale Brugge. Ook lees je in dit blog een tip voor de niet te missen expositie Rebel Garden. Musea Brugge - 11 musea - 1 card Wist je dat je met de...

[/et_pb_column]
Tips musea Brugge & highlights van triënnale Brugge 2024

Tips musea Brugge & highlights van triënnale Brugge 2024

Op een inspirerende stedentrip naar Brugge, ontdek de musea in Brugge en onze persoonlijke highlights van de Triënnale Brugge. Ook lees je in dit blog een tip voor de niet te missen expositie Rebel Garden. Musea Brugge - 11 musea - 1 card Wist je dat je met de...

Tips musea Brugge & highlights van triënnale Brugge 2024

Tips musea Brugge & highlights van triënnale Brugge 2024

Op een inspirerende stedentrip naar Brugge, ontdek de musea in Brugge en onze persoonlijke highlights van de Triënnale Brugge. Ook lees je in dit blog een tip voor de niet te missen expositie Rebel Garden. Musea Brugge - 11 musea - 1 card Wist je dat je met de...

Privacyverklaring benerwegvan.nl

benerwegvan.nl vindt jouw privacy erg belangrijk. Daarom verwerken wij jouw persoonsgegevens geheel volgens privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe wij dit doen en welke rechten je hebt, kun je lezen in deze privacyverklaring.

1. Over ons

benerwegvan.nl, tevens h.o.d.n. Eliane Roest
Bonairestraat 5-III, 1058 XC Amsterdam
KVK 59145498
Contactpersoon: Eliane Roest
E-mailadres: mail@elianeroest.nl

2. Wanneer verwerken wij welke persoonsgegevens?

Contact

Om contact met jou te onderhouden of op te nemen, verwerkt benerwegvan.nl (mogelijk) jouw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en/of telefoonnummer. Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Offerte

Voor het opstellen van een offerte verwerkt benerwegvan.nl (mogelijk) jouw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, en offertenummer.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar vanwege de wettelijke bewaarplicht van administratie

Comments

Op onze website kunnen er reacties worden achtergelaten. Hiervoor verwerken wij jouw naam en e-mailadres. Optioneel kun je nog je website invoeren. Grondslag AVG: toestemming
Bewaartermijn: zolang het artikel of de website online staat

Nieuwsbrief / E-mailmarketing

Wij versturen jou graag een nieuwsbrief of andere informatieve / commerciële e-mails. Je kunt jezelf hiervoor inschrijven op onze website. Je kunt je op elk moment weer uitschrijven. Wij verwerken alleen jouw voornaam en e-mailadres. Grondslag AVG: toestemming

Bewaartermijn: zolang je ingeschreven staat

Urenregistratie

Wij registreren onze uren zodat we inzicht krijgen in hoe wij onze werkuren besteden.

Hiervoor kunnen we jouw voor- en achternaam en bedrijfsnaam verwerken.
Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar in ieder geval maximaal 7 jaar vanwege de wettelijke plicht van administratie

Reviews

Het kan zijn dat wij vragen of jij, onze klant, een review wil schrijven die we kunnen plaatsen op onze website en op onze social media kanalen. benerwegvan.nl vraagt dan of zij jouw voor- en achternaam en bedrijfsnaam mag gebruiken voor bij de review. Grondslag AVG: toestemming
Bewaartermijn: zolang onze website online staat of zolang onze social media kanalen actief zijn

Facturatie / Financiële administratie

Voor de facturatie en voor onze fnanciële administratie verwerken wij jouw voor- en

achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer, klantnummer,

factuurnummer en bankgegevens.

Grondslag AVG: wettelijke verplichting

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar vanwege de wettelijke bewaarplicht van administratie

Klantenoverzicht

benerwegvan.nl houdt voor haar eigen overzicht een klantenoverzicht bij. Hiervoor verzamelen we (mogelijk) jouw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, en e-mailadres. Deze gegevens hebben wij eerder van jou verkregen omdat je een overeenkomst met ons bent aangegaan.
Grondslag: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Het verzenden van een relatiegeschenk

Omdat wij jou waarderen als relatie, sturen wij jou graag een relatiegeschenk. Hiervoor verwerken wij (mogelijk) jouw voor- en achternaam, bedrijfsnaam en adresgegevens. Deze gegevens waren ons al bekend door onze eerdere samenwerking. Grondslag: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is

Taggen op social media

Soms kan het zijn dat wij jouw bedrijf taggen op social media. Dit doen wij om iets te vertellen over onze samenwerking. Hiervoor gebruiken wij jouw social media accountnaam of jouw voor- en achternaam.
Wij taggen jou of jouw bedrijf alleen als wij denken dat je het niet erg vindt om getagd te worden, wanneer wij daar toestemming voor hebben gevraagd of omdat jij ons bijvoorbeeld wel eens hebt getagd. Mochten wij jou taggen en mocht je dit niet prettig vinden, voel je vrij om dit per direct aan te geven zodat wij dit in de toekomst niet meer zullen doen.

Grondslag: toestemming / gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: zolang het social media bericht online is
Gerechtvaardigd belang

Voor sommige doelen verwerkt benerwegvan.nl persoonsgegevens op basis van de grondslag “gerechtvaardigd belang”. Ons belang om jouw persoonsgegevens te verwerken, is hierbij afgewogen tegen jouw belang (het recht op privacy). benerwegvan.nl verwerkt alleen persoonsgegevens indien ons gerechtvaardigd belang zwaarder weegt dan jouw belang. Ook verzamelen wij niet meer gegevens dan nodig is om het doel te bereiken en verwerkt ze ook niet langer dan nodig is.

3. Ontvangers van jouw persoonsgegevens

Jouw gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of dit wettelijk verplicht is. De derde partijen waar wij (mogelijk) jouw gegevens aan hebben verstrekt, zijn:
YourHosting

WordPress

Google (Gmail, Google Analytics)

Microsoft (Teams)

Mailchimp

Wetransfer

PostNL

benerwegvan.nl verkoopt jouw gegevens niet door aan derden.

4. Doorgifte aan derde landen

benerwegvan.nl probeert persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Het kan echter zijn dat benerwegvan.nl toch diensten inzet van buiten de EER. Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

5. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

benerwegvan.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Maatregelen die wij bijvoorbeeld nemen, zijn het regelmatig veranderen van wachtwoorden.

6. Geautomatiseerde besluitvorming

Er is sprake van geautomatiseerde besluitvorming als er automatisch besluiten worden gemaakt op basis van verwerkte persoonsgegevens, zonder dat er een echt persoon is tussengekomen. benerwegvan.nl maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

7. Jouw rechten

Indien jouw persoonsgegevens verwerkt worden, heb je hier in bepaalde mate controle over. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb jij de volgende rechten:
Recht op inzage, rectifcatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens benerwegvan.nl van jou verwerkt. Kloppen bepaalde gegevens niet? Dan kun je ons verzoeken deze te rectifceren. Ook kunnen we op jouw verzoek gegevens wissen.

Recht op beperking van de verwerking

Dit is het recht om (tijdelijk) te stoppen met het verwerken van jouw gegevens. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de gegevens die wij van jou hebben, mogelijk onjuist zijn. Dan mogen wij deze gegevens niet meer gebruiken totdat we de juiste gegevens hebben. Ook indien de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, we de gegevens niet meer nodig hebben of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen het verwerken van gegevens, moeten we (tijdelijk) stoppen met het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Recht op bezwaar

Wanneer wij jouw gegevens verwerken op grond van “gerechtvaardigd belang” en je het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kun je bezwaar maken. Wanneer je bezwaar maakt, dan zullen wij de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen wij deze gegevens in ieder geval niet meer verwerken.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer je benerwegvan.nl toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of wanneer de verwerking geautomatiseerd wordt gedaan.

Recht om je toestemming in te trekken

Wanneer we jouw toestemming heb gekregen om jouw persoonsgegevens te verwerken, dan heb jij te alle tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens vóórdat je de toestemming hebt ingetrokken.

Recht om een klacht in te dienen

Heb je een klacht over hoe benerwegvan.nl met jouw persoonsgegevens omgaat? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je een van deze rechten uitoefenen, mail dan naar mail@elianeroest.nl. Wil je het recht om een klacht in te dienen uitoefenen, neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Wijzigingen

Het kan zijn dat wij deze privacyverklaring in de tussentijd aanpassen. Redenen daarvoor kunnen bijvoorbeeld wijzigingen in het bedrijf zijn, of nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving. De nieuwste versie zal altijd online gepubliceerd staan. Als de wijzigingen op jou van toepassing zijn, informeren wij jou daarover. Maak je na de wijzigingen nog steeds gebruik van de diensten van benerwegvan.nl, dan ga je akkoord met deze wijzigingen.

Versie: 25 mei 2023